TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC KHAI MINH
Địa chỉ: 1052/1 Thân Bình - Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành
Điện thoại: 0933 554 667 hoặc 0937 766 269